ثبت شده و دارای مجوز بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور

تقویت عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها

کاهش هزینه های ناشی از دارو و درمان بیماری های گله

کاهش تجمع چربی در محوطه ی شکمی و بالابردن کیفیت گوشت مرغ

تقویت اثرات آنزیم های آنتی اکسیدان و کاهش استرس های محیطی بر روی پرنده