گروه علمی شرکت مرغ نوجان

۱۴۰۱-۰۷-۱۶

احتیاجات اسید آمینه های مرغان تخم گذار

دانـلـود فـایـل
۱۴۰۱-۰۶-۲۹

ارزیابی مجدد سطح مناسب آرژنین جیره جهت حمایت از عملکرد بالای جوجه‌های گوشتی و نقش آن در التیام زخم

تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ مقدمه افزودن بیش از مقدار توصیه شده آرژنین باعث بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌شود(Murakami 2012;Xu et al.,2018;Zampiga et al.,2018) یعنی اینکه […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۰

نقش ایزولوسین به عنوان یکی از اسید آمینه‌ های شاخه‌ دار در طیور

تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در فرمولاسیون جیره‌های کاربردی، اسیدآمینه‌های محدودکننده را می‌توان از طریق تامین آزادانه آنها جبران نمود، مخصوصا متیونین، لیزین، ترئونین، والین، آرژنین […]
۱۴۰۱-۰۵-۱۰

پیشرفت هایی در خصوص رشد طیور و بهبود عملکرد تولید مثل با ال – آرژنین

تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مقدمه آرژنین نقش بسیار مهمی در تعداد زیادی از مسیرهای متابولیکی و سیستم ایمنی در طیور بازی می‌کند(شکل ۱). آرژنین در […]