درباره محصولات ما بیشتر بدانید

کاتالوگ ها و بروشورها

عمده کالاهای وارد شده توسط شرکت مرغ نوجان در افزودنی های خوراک طیور، متیونین (L-Methionine) و لیزین (L-Lysine)
والین (L-Valine) و آرژنین (L-Arginine) و نهاده های خوراک طیور ذرت (corn و کنجاله سویا (soybean meal) می باشد.

بیشتر بدانید