۱۴۰۳-۰۱-۰۹
نقش عملکردی اسیدآمینه های شاخه دار در طیور
تاریخ آپلود مقاله  1402/12/26 دانلود
۱۴۰۲-۱۱-۲۵
تاثیر نسبت ال-آرژنین و ال-لیزین بر روی عملکرد رشد و ریختشناسی ایلئوم مرغان بومی در سنین۱۴-۲هفتگی
تاریخ آپلود مقاله  1402/11/25 دانلود
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
اثرات متفاوت ایزومرهای متیونین در جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی
تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲-۱۰-۲۰
کاهش میزان پروتئین خام جیره غذائی مرغان گوشتی
مقاله تاریخ بارگزاری ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ دانلود
۱۴۰۲-۰۸-۲۴
کاهش پروتئین جیره و تراکم اسیدآمینه
دانلود تاریخ آپلود مقاله ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۱۴۰۲-۰۸-۰۱
متیونین هیدروکسی آنالوگ (HMTBA-DL)
دانلود تاریخ آپلود مقاله  1402/08/01
۱۴۰۲-۰۴-۲۱
تاثیرمکمل ال-آرژنین بر روی توسعه اندامها، کیفیت تخم مرغ، ویژگیهای بیوشیمیائی سرم خون و وضعیت ایمنی مرغان تخمگذار
دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۴۰۲-۰۳-۰۷
نیاز به ایزولوسین و نقش آن درکاهش پروتئین خام جیره غذائی جوجه های گوشتی
دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲-۰۳-۰۷
فواید متابولیکی ال-آرژنین
دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴۰۲-۰۳-۰۷
چرا جیره کم پروتئین برای سلامتی دستگاه گوارش خیلی مهم است
دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷