۱۴۰۲-۱۰-۲۵

وبینار تغذیه مناسب با مصرف اسید امینه های تخمیری زیست دوست

وبینار تغذیه مناسب با مصرف اسید امینه های تخمیری زیست دوست  با اجرای آقای دکتر ابوالفضل زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج […]
۱۴۰۲-۰۳-۰۷

نسل جدید اسیدآمینه های برتر دوست دار محیط زیست و نقش آنها در تغذیه طیور

نسل جدید اسیدآمینه های برتر دوست دار محیط زیست و نقش آنها در تغذیه طیور  با اجرای آقای دکتر ابوالفضل زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه […]
۱۳۹۹-۱۱-۱۲

مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش آنها در صنعت دامپروری

مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش آنها در صنعت دامپروری با اجرای آقای دکتر حامد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس […]