نمونه جیره های کاربردی طیور با درنظر گرفتن سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه ی ال-متیونین، لایزین، ترئونین، والین و آرژنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.