گروه علمی شرکت مرغ نوجان

۱۴۰۳-۰۱-۰۹

نقش عملکردی اسیدآمینه های شاخه دار در طیور

تاریخ آپلود مقاله  1402/12/26 دانلود
۱۴۰۲-۱۱-۲۵

تاثیر نسبت ال-آرژنین و ال-لیزین بر روی عملکرد رشد و ریختشناسی ایلئوم مرغان بومی در سنین۱۴-۲هفتگی

تاریخ آپلود مقاله  1402/11/25 دانلود
۱۴۰۲-۱۱-۱۸

اثرات متفاوت ایزومرهای متیونین در جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی

تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲-۱۰-۲۵

وبینار تغذیه مناسب با مصرف اسید امینه های تخمیری زیست دوست

وبینار تغذیه مناسب با مصرف اسید امینه های تخمیری زیست دوست  با اجرای آقای دکتر ابوالفضل زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج […]