گروه علمی شرکت مرغ نوجان

۱۴۰۱-۰۹-۰۸

نقش و نیاز تریپتوفان در جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در طی فصول گرم

دانـلـود فـایـل
۱۴۰۱-۰۹-۰۸

ال- متیونین و کاهش هزینه جیره

دانـلـود فـایـل
۱۴۰۱-۰۷-۱۶

احتیاجات اسید آمینه های مرغان تخم گذار

دانـلـود فـایـل
۱۴۰۱-۰۶-۲۹

ارزیابی مجدد سطح مناسب آرژنین جیره جهت حمایت از عملکرد بالای جوجه‌های گوشتی و نقش آن در التیام زخم

تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ مقدمه افزودن بیش از مقدار توصیه شده آرژنین باعث بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌شود(Murakami 2012;Xu et al.,2018;Zampiga et al.,2018) یعنی اینکه […]