گروه علمی شرکت مرغ نوجان

۱۴۰۲-۰۳-۰۷

نسل جدید اسیدآمینه های برتر دوست دار محیط زیست و نقش آنها در تغذیه طیور

نسل جدید اسیدآمینه های برتر دوست دار محیط زیست و نقش آنها در تغذیه طیور  با اجرای آقای دکتر ابوالفضل زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه […]
۱۴۰۲-۰۳-۰۷

نیاز به ایزولوسین و نقش آن درکاهش پروتئین خام جیره غذائی جوجه های گوشتی

دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴۰۲-۰۳-۰۷

فواید متابولیکی ال-آرژنین

دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴۰۲-۰۳-۰۷

چرا جیره کم پروتئین برای سلامتی دستگاه گوارش خیلی مهم است

دانـلـود فـایـل تاریخ ثبت مقاله : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷