۱۳۹۹-۱۱-۱۲

مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش آنها در صنعت دامپروری

مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش آنها در صنعت دامپروری با اجرای آقای دکتر حامد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس […]
۱۳۹۹-۱۱-۱۲

نقش اسیدآمینه هاى ال متیونین، ال لیزین، ال والین و ال آرژنین در تغذیه طیور

نقش اسیدآمینه هاى ال متیونین، ال لیزین، ال والین و ال آرژنین در تغذیه طیور با اجرای آقای دکتر حامد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه […]