حضور و ارائه سخنرانی شرکت مرغ نوجان در پنجمین همایش بین المللی صنعت خوراک دام و طیور ایران
رونمایی از دو محصول جدید ال والین و ال ارژنین شرکت مرغ نوجان در چهارمین دوره نمایشگاه و همایش بین المللی فید اکسپو تهران
نوامبر 20, 2018
طراحی جیره های اقتصادی ،کم پروتئین و پربازده طیور بر مبنای مکمل سازی جیره با افزودن اسید های آمینه ال -والین و ال آرژنین
ژانویه 6, 2020

حضور و ارائه سخنرانی شرکت مرغ نوجان در پنجمین همایش بین المللی صنعت خوراک دام و طیور ایران

کاهش پروتئین جیره همواره باید با مکمل سازی جیره با اسیدهای آمینه ضروری کریستاله انجام گیرد
هرچه تعداد اسیدهای آمینه در دسترس بیشتر باشد، آزادی عمل برای ساخت جیره بیشتر می شود

به روز بودن تولید خوراک باعث پیشرفت صنعت طیور است